Regler
Användning
Felaktig data

Guide
Yrkesområde
Yrke
Län
Ålder
Yrkesverksamma år
Bruttolön
Kön
Spamkontroll

Guide
Yrkesområde
Här väljer du inom vilket område ditt yrke tillhör.

Yrke
Här väljer du inom vilket yrke du arbetar.
Saknar du ett yrke kan du kontakta oss
Här

Län
Här anger du i vilket län du jobbar.
Utför du ditt arbete i flera olika län, anger du det län ditt arbete
utgår ifrån, eller det län du jobbar mest inom.

Ålder
Din ålder i siffror. Exempelvis 23

Yrkesverksamma år
Här anger du i hur många år du arbetat inom ditt yrke.
Om du arbetat i mindre ett år, eller under två år, anger du 1
som antalet verksamma år.

Bruttolön
Här anger du hur mycket lön du har i månaden, före skatt.
Jobbar du deltid, eller har en annan arbetsform anger du vad din
månadslön skulle ha blivit om du arbetat heltid.

Kön
Man eller Kvinna

Spamkontroll
I det sista fältet svarar du på frågan med den korrekta uträkningen.

Regler
Användning
För att få lägga till dina uppgifter måste du först och främst jobba
med det yrke du vill bli referens inom. Du måste även ange
rätt information för att statistiken ska bli så korrekt som
möjligt.

Felaktig data
All information som läggs till i vår databas kontrolleras både
manuellt och med automatik. Detta innebär att även om systemet
mot förmodan inte upptäcker felaktig data, så gör den manuella
processen det, vilket resulterar i att din referens raderas.