[ Din länk här ]
[ Din länk här ]
[ Din länk här ]
[ Din länk här ]
[ Din länk här ]
Skicka referens Skicka referens

Genom Lönelistan har du nu möjligheten att få en fingervisning om hur lönerna ser ut idag.
Vår statistik är baserad på de referenser våra användare frivilligt skickar in, och det är med hjälp av dessa referenser vi presenterar statistiken.

Det är därför extra viktigt att vi får in många referenser för att kunna presentera en så rättvis statistik som möjligt. Att bidra med din referens tar inte mer än några sekunder och du kommer att påverka statistiken positivt, vilket i sin tur kommer vara till stor hjälp för andra i sitt sökande.

59st
104st
446st
52st
84st
6st
84st
8st
11st
32st
118st
5st
40st
17st
10st
146st
124st
36st
77st
80st
66st
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
A = Administration
B = Bygg & Anläggning
C = Data/IT
D = Drift & Underhåll
E = Ekonomi & Finans
F = Forskning/Vetenskap
G = Försäljning
H = Friskvård/Kroppsvård
I = Hantverkare
J = Hotell/Restaurang
K = Industri/Tillverkning
L = Juridik
M = Media/Kultur
N = Miljövård
O = Naturbruk
P = Sjukvård/Omsorg
Q = Pedagogiskt arbete
R = Säkerhetsarbeten
S = Socialt arbete
T = Teknik
U = Transport

0
Yrke Datum Ålder Lön Alternativ
Undersköterska 2014-11-12 49 år 26600 kr/mån Visa Yrket
Larmoperatör 2014-11-11 47 år 25100 kr/mån Visa Yrket
Specialpedagog 2014-11-07 47 år 32000 kr/mån Visa Yrket
Montör 2014-11-05 22 år 26100 kr/mån Visa Yrket
Gymnasielärare 2014-10-25 62 år 34500 kr/mån Visa Yrket

0
Yrke Datum Ålder Lön Alternativ
IT-Konsult 2007-12-10 41 år 60000 kr/mån Visa Yrket
Arkitekt 2009-11-07 29 år 60000 kr/mån Visa Yrket
IT-Chef 2010-09-20 21 år 60000 kr/mån Visa Yrket
Manikyrist 2011-02-22 59 år 60000 kr/mån Visa Yrket
Läkare 2011-08-13 38 år 60000 kr/mån Visa Yrket

Yrkeskategorier

Administration

Arbetsförmedlare, Arkiverare...

Bygg & Anläggning

Byggchef, Elektriker...

Data/IT

Administratör, Grafisk Designer...

Drift & Underhåll

Fastighetsskötare, Låssmed...

Ekonomi & Finans

Analytiker, Ekonom...

Forskning/Vetenskap

Farmakolog, Fysiker...

Försäljning

Bilförsäljare, Fastighetsmäklare...

Friskvård/Kroppsvård

Badmäster, Fotterapeut...

Hantverkare

Båtbyggare, Finmekaniker...

Hotell/Restaurang

Bartender, Croupier...

Industri/Tillverkning

Bergarbetare, Flygmekaniker...

Juridik

Advokat, Domare...

Media/Kultur

Arkeolog, Arkivarie...

Miljövård

Arbetsmiljöingenjör, Inspektör...

Naturbruk

Agronomer, Djurskötare...

Sjukvård/Omsorg

Ambulanssjukvårdare, Apotekare...

Pedagogiskt arbete

Bildlärare, Cirkelledare...

Säkerhetsarbeten

Brandingenjör, Brandman...

Socialt arbete

Familjerådgivare, Präst...

Teknik

Arkitekt, Civilingenjör...

Transport

Affischör, Bussförare...